Docetaksel a rak prostaty

Rak prostaty rozwija się powoli. Guz może być wyczuwalny nawet dopiero po 10 latach. Pomimo, że dotyka bardzo ważnej części męskiej anatomii, bardzo często jest lekceważony. To obecnie jeden z dwóch najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych dotykających mężczyzn. Tylko jego wczesne wykrycie daje szanse na jego pełne wyleczenie. Niestety w Polsce ponad 30 % przypadków raka prostaty wykrywanych jest w zaawansowanym stadium. Na całym świecie statystyki są podobne, rak prostaty jest 3 co do częstotliwości występowania nowotworem i zajmuje aż 6 miejsce na liście przyczyn śmieci u mężczyzn. W samym Stanach Zjednoczonych szacuje się, że jeszcze w tym roku 230 tyś mężczyzn zostanie zdiagnozowanych, a aż 30 tysięcy z nich umrze właśnie na raka prostaty. W Europie jest to odpowiednio 138 tyś nowych potwierdzonych zachorowań i aż 45 tyś przypadków śmiertelnych.

Taki stan rzeczy można zmienić jednak warunkiem jest to, żeby mężczyźni po 50 roku życia systematycznie, raz w roku poddawali się badaniu urologicznemu oraz oznaczać stężenie PSA w surowicy krwi.

Lek na raka prostaty – Docetaksel

Lek Docetaksel został zatwierdzony jako lek na raka prostaty w 2004 roku przez Komisją Europejską. W leczeniu stosowany jest w połączeniu z prednizonem, jako leczenie oporowe na hormonoterapię raka gruczołu krokowego.

Leczenie zaawansowanego stadium raka prostaty to obecnie manipulacja hormonalna czyli blokowanie działania androgenów np. testosteronu. Niezablokowanie lekiem androgenów dalej wpływałoby na pobudzaniu przez nie wzrostu komórek nowotworowych w obrębie gruczołu krokowego. Takie leczenie hormonalne jest jednak skuteczne jedynie na przestrzeni 24-36 miesięcy. Organizm bowiem uodparnia się na hormonoterapię a wtedy jedyne leczenie, to chemioterapia. W przypadku chemioterapii stosuje się min. właśnie lek Docetaksel.

Jak działa Docetaksel

Lek Docetaksel jest zaliczany do grupy taksoidów. Ten chemiterapeutyk hamuje podział komórek nowotworowych poprzez biologiczne zamrażanie ich szkieletu wewnętrznego, który złożony jest mikrotubul. W czasie trwania cyklu komórkowego mikrotubule powstają a następnie ulegają samoistnemu rozłożeniu. Lek Docetaksel pozwala na powstawanie mikrotubul ale blokuje jednocześnie ich rozpad co sprawia, ze komórki nowotworowe tracą zdolność podziału i obumierają.

Badania kliniczne nad skuteczności leczenia raka prostaty lekiem Docetaksel – III fazy TAX 327

Badania kliniczne dowiodły, że leczenie raka prostaty u pacjentów z androgeno-niezależnym, przerzutowym takim gruczołu krokowego zmniejsza ryzyko zgonu aż o 24 %. Adrogeno-niezależność to odporność na leczenie hormonalne, przeważnie nabyte wskutek leczenia opartego na manipulacji hormonalnej. Te same badania kliniczne dowiodły również, że lek prowadzi do zmiennej poprawy poziomu antygenu PSA aż do 43%a także poprawę w zakresie bólowym aż do 59% w porównaniu do efektów leczenia raka prostaty innym chemioterapeutykiem- Mitroksantronem. Ponadto badania pokazały, że pacjenci wykazują dość dobrą tolerancję na kuracje Docetrakselem. Stwierdzone skutki uboczne kuracji Docetakselem to głównie łysienie, zmęczenie czy nudności.

Wyniki badań TAX 327 opublikowało w czerwcu 2004 roku Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej -ASCO. Zaś już w maju 2004 roku amerykańska Administracja ds. Żywności i Leków zatwierdziła Docetaksel jako lek stosowany w skojarzeniu z prednizonem w przypadkach raka przerzutowego prostaty opornego na hormonoterapię.

Docetaksel w ocenie onkologów

specjaliści z zakresu onkologii wypowiadają się o kuracji Docetakselem nadwyraz dobrze. W ich ocenie wprowadzenie go do leczenia raka prostaty znacząco wpłynęło na zmniejszenie śmiertelności a także zmniejszył dolegliwości bólowe pacjentów, nawet w czasie trwania chemioterapii.

Docetaksel w Europie

Lek Docetaksel dopuszczono nie tylko w  USA ale również na terenie państw Europejskich. Wpłynęło to na znaczący postęp w leczeniu raka prostaty przerzutowego z androgeno-niezależnością. Obecnie jest on stosowany również w leczeniu miejscowo zaawansowanego i przerzutowego raka piersi oraz niedrobnokomórkowego raka płuc.

Zastosowanie Decotakselu w leczeniu raka płuc i raka piersi zatwierdził w sierpniu 2004 roku amerykański urząd rejestracyjny FDA . Z godnie z decyzją rejestracyjną stosowanie leku Docetaksel następuje w skojarzeniu z doksorubicyną praz cyklofosfamidem tzw. schematem TAC. Stosuje się to u kobiet z rakiem piersi u których nastąpiło zajęcie węzłów chłonnych.

Lek przeszedł wiele badań, które potwierdziły jego bezpieczeństwo i skuteczność stosowania w wyżej wymienionych przypadkach, jak również w przypadku wczesnego stadium raka piersi i raka żołądka.

Grupa farmaceutyczna Sanofi-aventis

Sanofi-aventis, producent leku Docetaksel, to trzecia co do wielkości grupa farmaceutyczna na świecie a równocześnie pierwszy w Europie koncern farmaceutyczny. Specjalizuje się w lekach onkologicznych, szczepionkach, lekach na zakrzepicę, układ krążenia, chorób ośrodkowego układu nerwowego, interny czy diabetologii.

FAQ – Docetaksel (lek do stosowania podczas raka prostaty)

Czy lek Docetaksel jest już długo wykorzystywany w leczeniu?
Lek ten stosuje się z dużym powodzeniem od 2004 roku w leczeniu raka prostaty, raka piersi i płuc.

Jakie mogą być reakcje niepożądane kuracji lekiem Docetaksel?
Główne reakcje uboczne to łysienie, nudności, ogólne zmęczenie. Lek jest stosunkowo dobrze tolerowany przez organizm.

Czy lek Docetaksel jest bezpieczny?
Wielokrotnie działanie leku zostało przebadane pod względem skuteczności ale również bezpieczeństwa stosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *